Utstiller salg og demonstrasjoner

Vi har vedtatt disse reglene for kommersielle utstillere under Motormessa 2019.

Det er komiteen som avgjør hvem som skal få plass på årets motormesse. Plassering er gjort etter beste skjønn og vurdering.

Med å sende inn søknadsskjema vil du stadfeste at du søker om standplass i samsvar med reglene, og at du er bundet av disse.

Alle utstillere skal følge gjeldende norske lover og aldersgrenser, og spesielt lover og regler for salg jf. m.a. brukthandler-loven og lov om merverdiavgift. Arrangøren vil kunne vise bort utstillere fra plassen og avvise framtidige søknader fra utstillere som ikke følger disse reglene.

Vi ønsker at Motormessa skal fremstå som et profesjonelt og ryddig arrangement hvor utstillerne får vist fram sine tilbud på en best mulig måte i trivelige omgivelser. Plassen skal være trygg, ryddig og tilgjengelig. For å oppnå dette har Motormessa følgende regler for utstillere under Motormessa 2019:

Generelt

• Kontaktpersonen har ansvar for å informere sine kollegaer/medarbeider på standen om de regler som til enhver tid gjelder.

• Vi ønsker en god miks og oversikt over aktivitetene på messeområdet. Det er av den grunn ikke mulighet eller lov til framleie eller bytte stand med noen.

• Plassen er disponibel fra senest fredag 21.06 og til arrangementets slutt.

• Vi ønsker å bruke alt areal, og plasser som ikke er tatt i bruk innen fredag kl. 16.00, vil således bli gitt til andre. Dette gjelder ikke de som har inngått særlige avtaler.

• Standplassene skal holde åpent i heile messens åpningstid.

• Rollups, Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller legges inn i distribusjon på plassen utenom egen stand. Dette gjelder ikke for inngåtte distribusjons og partneravtaler, slikt som sponsorer o.l.

• Ambulerende salg er ikke tillatt. Alt salg og marknadsføring skal ergo skje inne på egen stand. Gjelder ikke de med særlige avtaler.

• Telt/vogner/bilar må få plass innanfor målene på standen (også drag på vogn/barduner/betonglodd til telt). Telt e.l. må være forsvarlig festet med betonglodd eller annen festeanordning. Skader som oppstår på annen eiendom pga. dårlig sikring vil søkes erstattet.

• Vi oppfordrer til å parkere privatbilar på avmerkede parkeringsplasser.

• Det er utstillers ansvar å halde standplassen og området rundt ryddig og fri for søppel.

• Ingen utstillere, det være seg kommersiell eller kun utstillings aktører, skal pakke ned sin stand/utstilling før messen er ferdig. Vi vil kunne nekte fremtidig deltakelse for brudd på disse reglene.

• Utstillere som har særskilte behov for strøm, må gi beskjed i god tid før messestart.

• Lokalene har tilgang til brannslokningsapparat rundt om.

• Bruk av stemmeforsterker/lyd-anlegg er ikke tillatt. Ta nå hensyn til dine naboer! Dette gjelder også støy fra motorer. Du trenger jo ikke teste om turtelleren går til 110000 hele tiden…

• Ved evt. oppstart av maskiner og annet, skal dette gjøres under påsyn av utstiller. Nøkler skal ikke stå i maskinen etter bruk eller demonstrasjonen.

Salg

• Alle som selger næringsmiddel må være innmeldt til Mattilsynet eller ha annen særlig godkjenning.

• Alle må følge krav til kassasystem (kassaloven) og nytt regelverk som trådte i kraft fra 01.01.2019. Arrangøren har intet juridisk ansvar om disse lover følges eller ei, men påpeker at lovverk skal følges. Brudd på regler vil medføre utestengelse fra fremtidige messer.

• Arrangøren har inngått avtale om salg av serveringsmat på plassen. Det er ikke tillatt å selge serverings-klar mat uten særlig avtale.

• Salg av sukkerspinn, popcorn, baconcrisp o.l. er ikke tillatt utan særlig avtale.

• Loddsalg. De som har inngått særlig avtale med messearrangøren må selv ordne med tillatelse fra lotteritilsyn og evt. politietat.

• Ulovlige varer: Salg av el-sigaretter, softgun, fjær-/luftvåpen, gassballonger, spraybokser som medfører forsøpling, varer som medfører helsefare, narkotikasymbol/brukerutstyr, kastestjerner, sverd, kinaputter, springkniver o.l. er overhodet ikke tillatt.

Annet

• Utstillerne er selv ansvarlige for skader utført i aktløshet som de, deres ansatte/medhjelpere, produkt, utstyr o.l. påfører bygninger, innrdninger, anlegg og personer.

• Alle utstillere skal ha tegnet egen ansvarsforsikring på sitt utstyr. Arrangøren har ikke ansvar for utstillerenes utstyr og evt. om det skulle oppstå noen skade på dette under messen.

• Arrangøren dekker ikke tap eller tilbakebetaling av utlegg (leie, avgifter o.l.) i samband med forhold som ligger utenfor vår kontroll; t.d. vær, tredjemanns- og leverandørers handlinger, force majeure o.l. Det kan uansett grunn ikke kreves erstatning for indirekte tap.

• Arrangøren dekker ikke tap i samband med tjuveri, skadeverk, sabotasje o.l.

• Det skal være ro på plassen i perioden 24.00-07.00 – Gjelder ikke evt. arrangement i arrangør regi.

• Ved brudd på disse regler kan arrangøren vise bort utstillere fra plassen og avvise framtidige søknader fra disse.

• Frist for avbestilling av standplass er 1. juni. • Ved avbestilling etter oppgitt dato, må evt. standleie betales i sin heilhet. Alle spørsmål rundt reglene kan rettest til vår komite. Se også “kontakt oss” i menyen.

 

Komitèen