Ikke kommersielle utstillere

Regelverk

Vi har vedtatt disse reglene for IKKE kommersielle utstillere under Motormessa 2019.

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DET ER GRATIS FOR IKKE KOMMERSIELLE AKTØRER Å STILLE UT!

Det er komiteen som avgjør hvem som skal få plass på årets motormesse og hvor. Plassering blir gjort etter beste skjønn og vurdering.

Med å sende inn søknadsskjema vil du stadfeste at du søker om standplass i samsvar med reglene, og at du er bundet av disse.

Vi ønsker at Motormessa skal fremstå som et profesjonelt og ryddig arrangement hvor utstillerne får vist fram sine tilbud på en best mulig måte i trivelige omgivelser. Plassen skal være trygg, ryddig og tilgjengelig. For å oppnå dette har Motormessa følgende regler for utstillere under Motormessa 2019:

Generelt

• Kontaktpersonen har ansvar for å informere sine kollegaer/medarbeider på standen om de regler som til enhver tid gjelder.

• Vi ønsker en god miks og oversikt over aktivitetene på messeområdet. Det er av den grunn ikke mulighet eller lov til framleie eller bytte stand med noen.

• Plassen er disponibel fra senest fredag 21.06 og til arrangementets slutt.

• Vi ønsker å bruke alt areal, og plasser som ikke er tatt i bruk innen fredag kl. 16.00, vil således bli gitt til andre. Dette gjelder ikke de som har inngått særlige avtaler.

• Utstillings-produktet skal vises i heile messens åpningstid.

• Rollups, Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller legges inn i distribusjon på plassen utenom egen stand. Dette gjelder ikke for inngåtte distribusjons og partneravtaler, slikt som sponsorer o.l.

• Telt/vogner/bilar må få plass innanfor målene på standen (også drag på vogn/barduner/betonglodd til telt). Telt e.l. må være forsvarlig festet med betonglodd eller annen festeanordning. Skader som oppstår på annen eiendom pga. dårlig sikring vil søkes erstattet.

• Vi oppfordrer til å parkere privatbilar på avmerkede parkeringsplasser.

• Det er utstillers ansvar å halde standplassen og området rundt ryddig og fri for søppel.

• Ingen utstillere, det være seg kommersiell eller kun utstillings aktører, skal pakke ned sin stand/utstilling før messen er ferdig. Vi vil kunne nekte fremtidig deltakelse for brudd på disse reglene.

• Utstillere som har særskilte behov for strøm, må gi beskjed i god tid før messestart.

• Lokalene har tilgang til brannslokningsapparat rundt om.

• Bruk av stemmeforsterker/lyd-anlegg er ikke tillatt. Ta nå hensyn til dine naboer! Dette gjelder også støy fra motorer. Du trenger jo ikke teste om turtelleren går til 110000 hele tiden…

• Ved evt. oppstart av maskiner og annet, skal dette gjøres under påsyn av utstiller. Nøkler skal ikke stå i maskinen etter bruk eller demonstrasjonen.

Annet

• Utstillerne er selv ansvarlige for skader utført i aktløshet som de, deres ansatte/medhjelpere, produkt, utstyr o.l. påfører bygninger, innrdninger, anlegg og personer.

• Alle utstillere skal ha tegnet egen ansvarsforsikring på sitt utstyr. Arrangøren har ikke ansvar for utstillerenes utstyr og evt. om det skulle oppstå noen skade på dette under messen.

• Arrangøren dekker ikke tap eller tilbakebetaling av utlegg (leie, avgifter o.l.) i samband med forhold som ligger utenfor vår kontroll; t.d. vær, tredjemanns- og leverandørers handlinger, force majeure o.l. Det kan uansett grunn ikke kreves erstatning for indirekte tap.

• Arrangøren dekker ikke tap i samband med tjuveri, skadeverk, sabotasje o.l.

• Det skal være ro på plassen i perioden 24.00-07.00 – Gjelder ikke evt. arrangement i arrangør regi.

• Ved brudd på disse regler kan arrangøren vise bort utstillere fra plassen og avvise framtidige søknader fra disse.

• Frist for avbestilling av standplass er 1. juni. • Ved avbestilling etter oppgitt dato, må evt. standleie betales i sin heilhet. Alle spørsmål rundt reglene kan rettest til vår komite. Se også “kontakt oss” i menyen.

 

Komitèen